U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:


  • Coredus d.o.o., Petra Svačića 41, 20 000 Dubrovnik, OIB: 70947000067

 

  • AS dubrovački automobili d.o.o., Na moru 5, 20236 Mokošica, OIB:41485951656