U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:


  • Coredus d.o.o., Petra Svačića 41, 20 000 Dubrovnik, OIB: 70947000067,