IZVJEŠĆE SA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET: Nabava radova - Energetska obnova zgrade Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik

Prilog:

Izvjesce o prethodnom savjetovanju (pdf)

 

DOKUMENTACIJA ZA POSTUPAK JAVNE NABAVE

Glavni projekt energetske obnove - Obrtnička i tehnićka škola Dubrovnik

Obrtnička - strojarski projekt

OBAVIJEST O NADMETANJU

Energetska obnova - Obrtnicka skola Dubrovnik (Prilog 4. - Obrazac ESPD)

Energetska obnova - Obrtnicka skola Dubrovnik (Prilog 5. - Troskovnik)

Energetska obnova - Obrtnicka skola Dubrovnik 2018. (Dokumentacija o nabavi) ver. 1.0

Obavijest o nadmetanju(2)