Učenici završnih razreda dužni su predati završni rad u Tajništvu škole
dana 16. i 17. 05. 2018. u vremenu od 14:00 sati do 16:00 sati.

N A T J E Č A J  

za slobodno radno mjesto:

1. Nastavnik/ica strojarske skupine predmeta - 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 14 sati nastave tjedno, određeno