O B A V I J E S T

DOSTAVA DOKUMENTACIJE ZA UPIS

 

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u 1. razred srednje škole vršit će se u razdoblju od 15.07.2019. do 18.07.2019. godine u vremenu od 8,30 do 13,00 sati.

Dokumenti koji su uvjet za upis su:

1. OBRAZAC O UPISU U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE – „UPISNICA“ - potpisan od strane učenika i roditelja

2. LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE RADA

3. UGOVOR O NAUKOVANJU ZA STRUKOVNU KVALIFIKACIJU* (plave boje) u 4 primjerka- ispunjen i potpisan od strane roditelja ili skrbnika i vlasnika obrta odnosno ovlaštene osobe za zastupanje u pravnoj osobi

4. U slučaju da kandidat ostvaruje dodatne bodove donijeti dokumentaciju temeljem koje su ostvareni dodatni
bodovi

 

*Ugovor o naukovanju dužni su donijeti učenici koji se upisuju u 1.razred srednje škole u automehaničar, elektroinstalater i elektromehaničar.

 

Prilog:

Obavijest-upisi-dostava-dokumenata-2019(.docx)

Obavijest-upisi-dostava-dokumenata-2019(.pdf)

Slobodna mjesta za naukovanje u 2019.(.pdf)