Vremenik aktivnosti završnog rada- ljetni rok

- Praktični dio izrade završnog rada za sva obrtnička zanimanja: do 16. lipnja 2020.

- Obrana završnog rada će se održati:

- TROGODIŠNJA STRUKOVNA ZANIMANJA
u četvrtak 18. lipnja 2020. za:
- frizere (učionica 1) od prezimena A do K u 9:00 sati
od prezimena L do Ž u 11:00 sati
- kozmetičare u 13:00 sati (učionica 1)
- pomoćne cvjećare u 12:00 sati (praktikum)

u petak 19. lipnja 2020. za:
- automehaničare u 9:00 sati (učionica 1)
- elektromehaničare u 11:00 sati (učionica 1)
- elektroinstalatere u 13:00 sati (učionica 1)

- ČETVEROGODIŠNJA ZANIMANJA
u petak 26. lipnja 2020. za:
- arhitektonske tehničare (učionica 12)
od prezimena A do M u 9:00 sati
od prezimena N do Ž u 11:30 sati

PRILIKOM DOLASKA NA OBRANU ZAVRŠNOG RADA OBAVEZNO KORISTITI DONJI ULAZ I PRIDRŽAVATI SE PREPORUČENI EPIDEMIOLOŠKIH
MJERA!

Prilog:

Vremenik aktivnosti završnog rada- ljetni rok(.doc)