Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Školski odbor Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik, na sjednici održanoj dana 28. svbnja 2024. donosi odluku o utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik. Pročišćeni tekst Statuta Obrtničke i tehničke škole sadrži: Statut Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik donesen na sjednici Školskog odbora Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik održanoj dana 25. svibnja 2019. (Klasa: 012-03/19-01/186 Urbroj: 2117/1-39-10-19-1) i Izmjene i dopune Statuta Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik donesene na sjednici
Školskog odbora Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik održanoj dana 28. svibnja 2024.
(Klasa: 011-03/24-01/1 Urbroj: 2117-39/24-10/2), u kojima je naznačeno vrijeme stupanja na snagu.

STATUT OBRTNIČKE I TEHNIČKE ŠKOLE DUBROVNIK (pročišćeni tekst)

Izmjene i dopune statuta Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik 5-2024