Prijava pomoćničkog ispita vrši se u Tajništvu škole od 13.2.2018. do 16.2.2018 godine u vremenu od 10.00 sati do 12.00 sati.

Učenici su dužni sa sobom DONIJETI KOPIJU SVJEDODŽBE O ZAVRŠNOM ISPITU!!!

Pisani dio ispita: 09.ožujka 2018. u 15,00

 
 O vremenu održavanja usmenog ispita učenici će biti obaviješteni naknadno.


Prilog:

 

Pomoćnički ispit - zimski rok 15.2. - 15.3.2018. (docx)